מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהסתברות ותהליכים אקראיים 2 - 049014

049014 - נושאים מתקדמים בהסתברות ותהליכים אקראיים 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

סקירת ההתפתחויות בתורת ההסתברות ובתהליכים אקראיים בשנים האחרונות.


נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:30:03