מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במחשוב 2 - 049011

049011 - נושאים מתקדמים במחשוב 2
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046209 מבנה מערכות הפעלה       מקצועות קדם
  046267 מבנה מחשבים     או


קורס מתקדם בנושאים שונים הקשורים בתכנון ויישום מערכות חישוב. הקורס ישמש גם כבסיס למשתלמים המעונינים לבצע עבודת מגיסטר או דוקטור בתחום. סמסטר א' תשע"ח: נושאים באחסון מבוזר.
סמסטר א' תש"ף: סמינר בבלוקצ'יין ומטבעות קריפטוגרפיים.
סמסטר ב תש"ף: נושאים בחישוב מקבילי ומבוזר.


נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 13:02:41