מקצוע מידע על מקצוע : ויזואליזציה ואנימציה - 049003

049003 - ויזואליזציה ואנימציה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

שחזור משטחים, תאים תלת-מימדיים, ויזואליזציה מדעית, אנימציה של אלגוריתמים, ציור גרפים, ויזואליזציה של מידע, נושאים בגיאומטריה חישובית ושימושיהם באנימציה, תכנון מסלול, גילוי התנגשויות, מטה-מורפוזיס, חלוקת משטחים, אנימציה של פנים.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2141145 1992 addison-wesley .watt a. and watt m advanced animation and rendering techniques
2159069 1993 cambridge university press .o'rourke j .computational geometry in c
  1997   .berg, m., overmars, m., van kreveld .berg, m., overmars, m., van kreveld computational geometry: algorithms and applications
        מאמרים מתוך הספרות המקצועית השוטפת

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:20:53