מקצוע מידע על מקצוע : גלים במבנים מחזוריים - 048996 (Current)

048996 - גלים במבנים מחזוריים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044148 גלים ומערכות מפולגות       מקצועות קדם


מבנים מחזוריים בתחום גלי המיקרו, האופטיקה ומערכות קוונטיות. מבנים מחזוריים פתוחים וסגורים. בעיות פיזור והתפשטות. פונקציות גרין. תופעות מעבר. מבנים דו-ותלת-מימדיים. מערכות בעלות מספר סופי של תאים זהים. קרינה של אלקטרונים הנעים במבנים מחזוריים.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
351 בנ.מאייר 14:30-16:30 א פרופ' שכטר לוי הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
  springer-verlag l. schachter beam-wave interaction in periodic and quasi- periodic structures
1980 springer-verlag berlin petit r electromagnetic theory of gratings
1991 academic press weisbuch c weisbuch c quantum semiconductor structures

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:10:09