מקצוע מידע על מקצוע : דינאמיקה של מערכות הספק - 048989

048989 - דינאמיקה של מערכות הספק
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
1       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  046042 מבוא למערכות הספק ורשת חכמה       מקצועות קדם


הקורס מציג כלים לניתוח הדינאמיקה של מקורות אנרגיה חדשים ושל מערכות הספק מודרניות. לקורס שלושה חלקים מרכזיים: הקירוב הקוואזי-סטטי ומגבלותיו, השימוש בהתמרת dq0, והשימוש בבקרה מבוזרת במערכות הספק. הסטודנטים יתנסו בניתוח של תופעות דינאמיות בעזרת תוכנת matlab - simulink.
1. הסטודנט יבין מודלים דינאמיים מקובלים המשמשים לניתוח מערכות הספק.
2. הסטודנט יבין את הקירוב הקוואזי-סטטי ומגבלותיו.
3. הסטודנט יוכל לנתח את הדינאמיקה של מערכות הספק מורכבות בסימולציה.




מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1994 mcgraw-hill p. kundur power system stability and control
2003 mcgraw-hill a. e. fitzgerald, c. kingsley, and a. e. fitzgerald, c. kingsley, and electric machinery

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 11:15:41