מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים באנרגיה 2 להנדסת חשמל - 048988

048988 - נושאים מתקדמים באנרגיה 2 להנדסת חשמל
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס ידון בנושאים מתקדמים בתחומי המחקר המתקדמים של נושא האנרגיה הרלבנטיים להנדסת חשמל.


נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:51:23