מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים באנרגיה 1 להנדסת חשמל - 048987

048987 - נושאים מתקדמים באנרגיה 1 להנדסת חשמל
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס ידון בנושאים מתקדמים בתחומי המחקר המתקדמים של נושא האנרגיה הרלבנטיים להנדסת חשמל. סמסטר א' תשע"ח: דינאמיקה ובקרה של מערכות הספק מודרניות. סמסטר ב' תשע"ט: דינאמיקה ובקרה של מערכות הספק מודרניות.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:57:38