מקצוע מידע על מקצוע : שיטות ומודלים סטוכסטיים - 048986

048986 - שיטות ומודלים סטוכסטיים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044202 אותות אקראיים       מקצועות קדם
 
  094334 סימולציה-מידול, ניתוח ויישומים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מטרות הקורס הן להכיר מודלים מרכזיים בהנדסת חשמל בעלי אופי סטוכסטי, וכן כלים לניתוח הסתברותי, וכלים הסתברותיים אלגוריתמיים. הנושאים: מושגים בסיסיים בתורת התורים המרקוביים, פרופיל סטטיסטי של רוחב סרט, load balancing, חוג נעול פאזה ברעש לבן, shot noise. כלים אנליטיים: שרשרות רברסיביליות, משפט פרון-פרובניוס, קצבי התכנסות, טכניקת הצימוד, משפט קרמר לתנודות רחבות משיווי משקל, שימוש בפונ ליאפונוב לניתוח יציבות. כלים אלגוריתמיים: markov chain monte carlo, מניה מקורבת, סימולציה מדויקת, simulated annealing.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להכיר מודלים מרכזיים בעלי אופי סטוכסטי
2. לשלוט בכלים האנליטיים והאלגוריתמיים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2008 springer science and business media asmussen, s., applied probability and queues )vol. 51(.
2002 cambridge university press haggstrom, o., finite markov chains and algorithmic application
2014 cambridge university press kelly, f. and yudovina, e., stochastic networks ) vol. 2 (.

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:09:09