מקצוע מידע על מקצוע : שיטות טופולוגיות בהנדסה, רשתות וניתוח נתונים - 048985

048985 - שיטות טופולוגיות בהנדסה, רשתות וניתוח נתונים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  044202 אותות אקראיים       מקצועות קדם


מבוא לטופולוגיה אלגברית. כלים טופולוגיים חדשניים לניתוח נתונים גדולים ובעיות הנדסיות שונות. יישומים הנדסיים של כלים טופולוגיים בניתוח רשתות, עיבוד אותות, מערכות ביולוגיות ועוד. ניתוח הסתברותי- סטטיסטי של שיטות טופולוגיות.

תוצאות למידה
1. הסטודנט יכיר את הרעיונות הבסיסיים בטופולוגיה יישומית ואת דרכי השימוש בהם.
2. הסטודנט יהיה מסוגל ליישם את הכלים הנלמדים בבעיות הנדסיות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2005   a.zomorodian topology for computing
2014   r. ghrist elementary applied topology

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:59:47