מקצוע מידע על מקצוע : אפקטי רעש וסינכרון במתנדים - 048984

048984 - אפקטי רעש וסינכרון במתנדים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  044148 גלים ומערכות מפולגות       מקצועות קדם


מטרת הקורס הינה ליצור הבנה ובסיס מתמטי לניתוח רעשים, תופעות דינמיות וצימוד בין מתנדים. נושאי הקורס: סוגי רעש במתנדים ודרכים למדידתם, מודל leeson לחישוב ספקטרום הרעש ורעש במתנדים בעלי השהיה. מודל van der pol מודלים לניתוח הדינמיקה של תנודה עצמית ולסינכרון מתנדים לכוח חיצוני, תחומי נעילה, אי יציבות. מודלים ותופעות דינמיות בסנכרון של שני מתנדים ויותר, צימוד חלש וחזק, תחומי נעילה, ביצועים של מערכות נעולות. מודל kuramoto לניתוח רשתות של מתנדים מצומדים. יובאו דוגמאות של מתנד אופטו אלקטרוני, המיצר אותות מיקרוגל בעלי רעש פאזה נמוך במיוחד ושל לייזרים.

תוצאות למידה
1. הבנה של רעש במתנדים.2. הבנה של מודלים לניתוח תופעות דינאמיות במתנדים.
3. הבנה של צימוד בין שני מתנדים.
4. הבנה של תופעות צימוד ברשתות של מתנדים מצומדים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1996 cambridge press a. pikovsky, m. rosenblum and j. kurths a. pikovsky, m. rosenblum and j. kurths a universal concept in nonlinear sciences
2009 cambridge press e. rubiola phase noise and fraquency stability in oscillators

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 13:49:44