מקצוע מידע על מקצוע : גילוי וספירה ברשתות מהירות - 048982

048982 - גילוי וספירה ברשתות מהירות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  044334 רשתות מחשבים ואינטרנט 1       מקצועות קדם


תכנון וניתוח של גילוי וספירה ברשתות מהירות. גישה דטרמיניסטית. ספירה אקראית. ספירה קבוצתית. דגימה. גיבוב. מסנן בלום. צמת מונים. כוח הבחירה.


נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:35:28