מקצוע מידע על מקצוע : תיכנון וניהול רשתות תקשורת לא שיתופיות - 048980

048980 - תיכנון וניהול רשתות תקשורת לא שיתופיות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

שיתוף ותחרות ברשתות גדולות ורחבות סרט: מוטיבציה ודוגמאות. מושגי יסוד בתורת המשחקים. משחקי בקרת זרימה, משחקי ניתוב, תחרות על רוחב סרט. תכנון רשתות לא-שיתופיות: הפרדוקס של בראס, תכנון טופולוגי והקצאת קיבולים, תכנון gateway. ניהול רשתות תקשורת לא-שיתופיות: אסטרטגיות סטקלברג, גביית אגרות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1991 cambridge massachusetts: harvard university r. b. myerson game theory: analysis of conflict
1990 journal of applied probability, j.e. cohen and f.p. kelly a paradox of congestion in a queuing networks
1993 iee proceedings part i c. douligeris and r. mazumdar efficient flow control in a multiclass telecommunications environment
1993 ieee/acm transactions on networking a. orda, r. rom and n. shimkin competitive routing in multiuser communication networks
1994 proceedings of the acm sigcomm'49 s. shenker making greed work in networks: a game-theoretic analysis of switch service disciplines
1995 ieee journal on selected areas in communications y.a. korilis, a.a. lazar, and a. orda architecting noncooperative networks
      מאמרים מהספרות השוטפת.

נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 02:54:39