מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהסתברות ותהליכים אקראיים - 048979

048979 - נושאים מתקדמים בהסתברות ותהליכים אקראיים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

תסקרנה ההתפתחויות בשנים האחרונות בתורת ההסתברות ותהליכים אקראיים. סמסטר א' תשע"ח: בקרה סטוכסטית ומשטרים אסיפטוטיים.
סמסטר ב' תש"ף: תהליכי דיפוזיה מוחזרים ומתגים._
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1991 wadsworth and r. durrett probability theory and examples
      מאמרים מהספרות השוטפת

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:56:48