מקצוע מידע על מקצוע : מקורות קרינה מבוססים על אלומות אלקטרוניים - 048978

048978 - מקורות קרינה מבוססים על אלומות אלקטרוניים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  044148 גלים ומערכות מפולגות       מקצועות קדם


דינמיקה של אלקטרונים (יצירתם והובלתם). אינטראקציה של אלקטרונים עם גלים במשטר קומפטון בהגבר נמוך, אינטראקציה עם גלים מהירים ואיטיים. גלי מטען מרחבי. משטר קומפטון בהגבר גבוה. אפנון אלומה על ידי מהודים: הקלייסטרון. מבני גל איטי: דיאלקטרי ומחזורי, משפט floquet . מגבר גל נע ומתנד גל חוזר. לייזר של אלקטרונים חופשיים. גירוטרון. מגניקון.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1988 englewood cliffs, prentice hall liao s. microwave electrton tube devices
1986 dedham, artech house gilmour a. s. jr. microwave tubes
1987 artech house v.l. granatstein and i. alexeff high powe microwave sources
1982 artech house benford j. and swegle j. high power microwave

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:48:51