מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בראיה, מבנה תמונות וראיה ממוחשבת 2 - 048972

048972 - נושאים מתקדמים בראיה, מבנה תמונות וראיה ממוחשבת 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  049034 מערכות דימות לראייה ממוחשבת       מקצועות זהים
  049062 דימות ושחזור תלת-מימדי      


קורס מתקדם בתחום מדעי התמונה והראייה העוסק בנושאי מחקר מתחום עיסוקו של המרצה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1973 john wiley and sons r.o. duda and p.e. hart pattern classification and scene analysis
1990 academic press k. fukunaga statistical pattern recognition

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 11:14:49