מקצוע מידע על מקצוע : עיבוד אותות לא לינארי בעזרת שיטות גאומטריות - 048969

048969 - עיבוד אותות לא לינארי בעזרת שיטות גאומטריות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות   (   מקצועות קדם
) 044202 אותות אקראיים ו -    


מטרת הקורס הינה להקנות הבנה וביסוס מתמטי לבניית מודלים אינטרינסיים ועיבוד לא לינארי של אותות בעזרת שיטות גאומטריות. בקורס יוצגו גישות חדשניות לייצוג אותות שמרחיבות את אנליזת פורייה הקלאסית ומאפשרות פרמטריזציה מונחת תצפיות של אותות מתוך שיקולים גאומטריים אלו. בקורס יוצגו כלים מתחומים של אנליזה הורמונית, תורת הגרפים, גאומטריה דיפרנציאלית, סינון לא לינארי, ותהליכי דיפוזיה אקראיים. במהלך הקורס יוצגו אפליקציות לאנליזה של אותות ביו רפואיים, עיבוד אותות שמע ודיבור, ובניית מודלים למערכות דינמיות רבות ממדים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להגדיר מושגי יסוד ובכללם "ייצוג אינטרינסי"
2. לנתח אותות ומערכות כמקריים פרטיים באופן אנליטי, ולבנות עבורם מטריקה אינטריסית, כולל הוכחת תכונותיה העיקריות.
3. ליישם ולממש ב baltam אלגוריתם לבניית מודל אינטרסי עבור אותות מדומים ומדידות אמת.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2003 neural computation belkin, m. and niyogi, p. laplacian eigenmaps for dimensionality reduction and data representation
2008   singer, a. and coifman, r.r non linear independent component analysis with diffusion maps
1997   chung f.r spctral graph theory

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 14:20:27