מקצוע מידע על מקצוע : הצגות משולבות ויישומיהן - 048964

048964 - הצגות משולבות ויישומיהן
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות       מקצועות קדם


אנליזת פורייה - חזרה והרחבות. מרחבים לינאריים. אותות לא סטטציונריים ומערכות שאינן קבועות זמן. סיווג שיטות זמן-תדר. התמרת פורייה קצרת זמן ( stft ) רציפה ובדידה. ריצוף המישור תדר-זמן. התמרת wavelets רציפה והסקלוגרמה. התמרת wavelets בדידה ותורת המסגרות ( frame theory ). מסגרות wavelets ומסגרות גאבור. בסיס haar. בסיסי wavelets אורתונורמליים ו- multiresolution. פונקציות קרקטריסטיות שאינן אורתונורמליות spline-wavelets. רגולריות של בסיסי wavelets אורתונורמליים. wavelets, מסנני subband והאלגוריתם של malat. בסיסי wavelets אורתונורמליים בעלי תחום תמיכה סופי. סימטריה של wavelets בעלי תחום תמיכה סופי. בסיסים ביאורתוגונליים ושיקולי סימטריה. הצגות אדפטיביות: ספריות בסיסים, בחירת בסיס אופטימלי ותהליכי החיפוש. הצגות אדפטיביות אינווריאנטיות להזזה. הצגות wavelets והצגות אדפטיביות דו-מימדיות.
ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
  מאמרים מהספרות השוטפת.  

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:39:38