מקצוע מידע על מקצוע : מערכות תקשורת פורסות ספקטרום - 048963

048963 - מערכות תקשורת פורסות ספקטרום
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046733 תורת האינפורמציה       מקצועות קדם
  046206 מבוא לתקשורת ספרתית   ( או
  048934 תקשורת מקודדת ו -    
) 048949 פרקים בתקשורת ספרתית 3 ו -    


הקורס יעסוק ביסודות ובמגוון היבטים של מערכות תקשורת פורסות ספקטרום כאשר יושם דגש על חסינותם בפני הפרעות מסוגים שונים. פרקי הקורס העקריים הינם: מבוא וסקירה הסטורית של מערכות תקשורת פורסות ספקטרום, מושגים בסיסיים ומודלי מערכת, ניתוח חסינות וביצועים של מערכות מקודדות ולא מקודדות מסוג פריסת ספקטרום ישירה, דילוגי תדר, דילוגי זמן ומערכות מעורבות, שיטות גילוי קוהרנטיות ולא קוהרנטיות, החלטה קשה ורכה, ומקלט יחסי סף, השפעת דעיכות ערוץ על חסינות המערכות וביצועי המערכת, מבוא וניתוח בסיסי של מערכות מרובות משתמשים, מבוא למחוללי סדרות פסאדו אקראיות (סדרת פריסה או דילוג) ויסודות מערכות סינכרון ועקיבה (אופציונלי).
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1985 computer science press, m.k. simon, j.k. omura, r.a. scholts, spread spectrum communications

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:31:19