מקצוע מידע על מקצוע : נושאים ברשתות תקשורת בין מחשבים 4 - 048962

048962 - נושאים ברשתות תקשורת בין מחשבים 4
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קורס מתקדם בו יידונו נושאי מחקר שוטפים בנושאי תקשורת בין מחשבים. הקורס ישמש גם כבסיס למשתלמים המעונינים לבצע עבודת מגיסטר או דוקטור.
ספרי לימוד
ספר חובה מוציא לאור מחברים ספר
חובה lecture notes a. shwartz and a. weiss large deviations in computer and commu. networks

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:21:26