מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במחשוב 1 - 048961

048961 - נושאים מתקדמים במחשוב 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

קורס מתקדם בנושאים שונים הקשורים בתכנון ויישום מערכות חישוב. הקורס ישמש גם כבסיס למשתלמים המעונינים לבצע עבודת מגיסטר או דוקטור בתחום. סמסטר א' תשע"ח: מערכות הפעלה נמוכות תקורה. סמסטר א' תשע"ט: מערכות הפעלה נמוכות תקורה. סמסטר ב' תשע"ט: מערכות הפעלה נמוכות תקורה. סמסטר א' תש"ף: מערכות הפעלה נמוכות תקורה.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1988 addison wesley aho sethi, ullman compilers principles, techniques and tolls
חובה 1991 addison wesley 3rd edd. sillerschatz, peterson, galvin operating systems concepts

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:13:52