מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים ברשתות עצביות - 048959

048959 - נושאים מתקדמים ברשתות עצביות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  049041 רשתות עצביות ביולוגיות: עיבוד מידע, חישוביות ולמידה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הערה : מקצועות מומלצים: 048950 ,044202 ,046326.

קורס מתקדם בתחום רשתות עצביות העוסק בנושאי מחקר מתחום עיסוקו של המרצה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1989 cambridge press d. amit modeling brain function
1991 academic press r. mammone and y.y zeevi ed's theory and applications of neural networks

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:08:38