מקצוע מידע על מקצוע : קדוד ספרתי של אותות דבור ותמונות - 048955

048955 - קדוד ספרתי של אותות דבור ותמונות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  046745 עבוד ספרתי של אותות       מקצועות קדם


הערה : מקצועות קדם מומלצים: 046201 , 048733 .

קידוד "צורת גל" של אותות דיבור ותמונות. קוונטיזציה סקלרית ותכן קוונטייזרים אופטימלים, קידוד pcm, קוונטיזציה אדפטיבית (apcm), קומפנדרים, קידוד פרדיקטיבי (dpcm, adpcm), קוונטיזציה וקטורית (vq), קידוד אנטרופיה, קידוד בפסי תדר נפרדים (sbc), קידוד פירמידלי, קידוד התמרה (tc), מערכות אנליזה וסינטזה לקידוד דיבור: חיזוי לינארי, ווקודורים (lpc), מקודדי שארית (mpe-lpc, celp, vselp), מקודדי עירור מעורב (mbe, melp).
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1988 plenum press a.n. netravali and b.g. haskel digital pictures: representation and compression
1984 prentice hall n.s. jayant and p. noll digital coding of waveforms

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:45:07