מקצוע מידע על מקצוע : מודלים סטטיסטיים בתקשורת אופטית - 048951

048951 - מודלים סטטיסטיים בתקשורת אופטית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046206 מבוא לתקשורת ספרתית       מקצועות קדם


תקשורת אופטית לעומת חשמלית - משטר פואסון לעומת משטר גאוסי. מערכות קליטה ישירה. מקלטי הטרודין והומודין. פלוקטואציות מופע בלייזרים, איתות הסט מופע הפרשי ואיתות הסט תדר רב-מצבי. מבוא לתקשורת אופטית מקודדת.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1976 wiley karp, gagliardi optical communications
1988 ktk, tokyo okoshi and kikuchi coherent optical fiber communications

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:52:23