מקצוע מידע על מקצוע : פרקים בתקשורת ספרתית 3 - 048949

048949 - פרקים בתקשורת ספרתית 3
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  048760 תופעות רחש בתקשורת       מקצועות קדם


גילוי אותות רצופי פאזה בעזרת גלי מפלא, תקשורת באות מאופנן דופק אמפליטודה ( pam ) בערוץ גאוסי עם הפרעה בינסימנית, חסמים לביצועים של אלגוריתם ויטרבי בבעיות גילוי ושערוך, אותות רצופי פאזה ( cpm ).

הערה: מקצוע מומלץ: 048934.ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1977 england, peter peregrinus j.h. roberts angle modulation
1979 mcgraw-hill n.y. a.j. viterbi and j.k. omura principles of digital communication and coding

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:47:47