מקצוע מידע על מקצוע : תנודות רחבות משיווי משקל ושמושיהן - 048944

048944 - תנודות רחבות משיווי משקל ושמושיהן
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046868 יסודות תהליכים אקראיים       מקצועות קדם


מקצוע קדם מומלץ: 108324. הגדרת תנודות רחבות משווי משקל (תרש"ם). משפט קרמר במימד אחד וב-n מימדים. טרנספורם לז'נדר. משפט שילדר. משפט קרמר אבסטרקטי. משפט סנוב. תרש"ם עבור תהליכי מרקוב. תרש"ם ברמה
3. שימושים: בעיות היציאה מתחום. איבוד נעילה בחוגי עקיבה רועשים. משפטי צפינה. משפט שנון מקמילן. שימושים בבדיקת השערות יוניברסלית ובתורת האינפורמציה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1984 siam cbms series s.r.s. varadhan large deviations and applications
1984   m.i. freidlin and a.d. ventcel random perturbations of dynamical systems

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 13:20:50