מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 3 - 048942

048942 - נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 3
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  049043 דחיסת מידע אוניברסלית       מקצועות זהים
  049044 דחיסת מידע עם עיוותים      


נושאים מתקדמים בתורת התקשורת.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
  ieee transaction on information theory

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 13:07:17