מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בעבוד אותות 4 - 048940

048940 - נושאים מתקדמים בעבוד אותות 4
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קורס מתקדם בתחום עיבוד אותות העוסק בנושאי מחקר מתחום עיסוקו של המרצה.
ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
prentice-hall n.s. jayant, p. noll digital coding of waveforms, principles and appli.

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:02:27