מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בעבוד אותות 4 - 048940

048940 - נושאים מתקדמים בעבוד אותות 4
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קורס מתקדם בתחום עיבוד אותות העוסק בנושאי מחקר מתחום עיסוקו של המרצה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
prentice-hall n.s. jayant, p. noll digital coding of waveforms, principles and appli.

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 16:48:47