מקצוע מידע על מקצוע : לייזרי מל"מ ננומטרים - 048938

048938 - לייזרי מל"מ ננומטרים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046851 לייזרים של מוליכים למחצה       מקצועות קדם


מקצוע קדם מומלץ: 046216 א. תכונות אפנון של לייזרי הזרקה בתדרים גבוהים:
1. תכונות אפנון אנלוגי בתדרי מיקרוגל.
2. אפנון דיגיטלי בקצבים של gbits/sec.
3. אפנון תדר.
4. השפעת אפנון דיגיטלי מהיר על תכונות ספקטרליות. ב. ייצור הבזקי אור קצרים ( picosecond ) בעזרת לייזרי הזרקה.
1. שיטות יצור הבזקי אור קצרים ( picosecond ( gain switchiing ו- mode-locking.
2. אפיון ומדידה של הבזקי אור קצרים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1988 kluwer academic, london k. peterman laser diode modulation and noise
1984 prentice-hall h. haus waves and fields in optoelectronics

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 12:39:23