מקצוע מידע על מקצוע : בקרה של מערכות בתנאי אי ודאות - 048937

048937 - בקרה של מערכות בתנאי אי ודאות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044130 אותות ומערכות       מקצועות קדם


קריטריונים ליציבות ו "יציבות יחסית" של מערכות לינאריות רציפות ודיסקרטיות בעלות פרמטרים עם אי ודאות. משפט חריטונוב. משפט הצלעות. משפט קבוצת האפס תכן של מערכות ליניאריות רובוסטיות ביחס לאי-ודאות של המודל, בעזרת משוב מצב או משוב יציאה. אנליזה ותכן של מערכות רציפות ודיסקרטיות לא ליניאריות מטפוס לוריא עם אי-ודאות בפרמטרים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1985 springer-verlag j.ackerman analysis and synthesis,robust system design
  krieger e.i.jury inners and stability of dynamic systems

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:48:29