מקצוע מידע על מקצוע : תקשורת מקודדת - 048934

048934 - תקשורת מקודדת
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046206 מבוא לתקשורת ספרתית       מקצועות קדם


מושגים בסיסיים ופרמטרים של מערכות תקשורת ספרתיות.מודלים חשובים של ערוצים. צופני בלוק,צופני קונוולוציה ומדדים לביצועיהם במובן תוחלת אנסמבל. צופני טרליס.
ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
mc-graw hill a.j.viterbi and j.k. omura principles of digital communication and coding
j.wiley j.wizencraft and i.m. jacobs principles of communication engineering

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:24:12