מקצוע מידע על מקצוע : מידות אינפורמציה ושימושיהן - 048931 (Current)

048931 - מידות אינפורמציה ושימושיהן
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044202 אותות אקראיים       מקצועות קדם


הקורס מציג מידות אינפורמציה קלאסיות ומוכללות ובוחן מספר אפליקציות שלהן במדעי הנתונים, סטטיסטיקה, הסתברות וקומבינטוריקה. הקורס מתייחס במחציתו הראשונה למידות האינפורמציה הקלאסיות של שאנון ושימושיהן, ובמחציתו השניה - הקורס עוסק באינפורמציית פישר, ובמידות אינפורמציה מוכללות ושימושיהן.

תוצאות למידה
1. הסטודנט יחשף למגוון של מידות אינפורמציה קלאסיות ומוכללות, ויכיר שימושים מגוונים במדעי הנתונים, סטטיסטיקה, הסתברות וקומבינטוריקה.
2. הסטודנט יהיה מסוגל לחשוב על שילוב מידות אינפורמציה לצורך פתרון בעיות בתחום מדעי הנתונים, ועל שימוש במידות אינפורמציה לצורך פתרון בעיות מתמטיות. הכרת מידות אינפורמציה ושימושיהן רלוונטית לדיסיפליונות שונות בשטחים של הנדסת חשמל, מדעי המחשב, מתמטיקה ופיזיקה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
351 בנ.מאייר 10:30-12:30 ד פרופ' ששון יגאל הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2006 john wiley ans sons t. m. cover and j. a. thomas, t. m. cover and j. a. thomas, elements of information theory, %
2004 foundations and trends i. csisz ar and p. c. shields, i. csisz ar and p. c. shields, information theory and statistics, %

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:58:07