מקצוע מידע על מקצוע : עיבוד אותות מסתגל (אדפטיבי) - 048929

048929 - עיבוד אותות מסתגל (אדפטיבי)
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות       מקצועות קדם
  044202 אותות אקראיים     או


הנושאים שיידונו בקורס זה הם: אלגוריתמים אדפטיביים עבור מסננים עם תגובת הלם באורך סופי. אלגוריתם ב-slr ומבנה ה-ecittal וסינון אדפטיבי במישור התדר. דגש יושם על הן החדישות ביותר בספרות. חלק ניכר בקורס יוקדש לתאור יישומים של המסננים האדפטיביים בשטחים שונים בתקשורת ועיבוד אותות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1984 kluwer academic publishers m.l honig and d.g messerschmitt adaptive filters structures algorithms and applic
1985 prentice hall c f n cowan and p.m grant adaptive filters

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:34:26