מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בעבוד תמונות - 048926

048926 - נושאים מתקדמים בעבוד תמונות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  049028 עיבוד תמונות מורפולוגי       מקצועות זהים


קורס מתקדם בתחום עיבוד תמונות העוסק בנושאי מחקר מתחום עיסוקו של המרצה.


נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:29:25