מקצוע מידע על מקצוע : סמינר במיקרואלקטרוניקה - 048923

048923 - סמינר במיקרואלקטרוניקה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046773 התקני מל"מ אלקטרואופטיים לגלוי       מקצועות קדם


במסגרת זו יינתנו סמינרים בנושאים שונים מתחום המחקר של המרצה.


נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:05:27