מקצוע מידע על מקצוע : מעבדה בראייה, מבנה תמונות וראיה ממוחשבת. - 048922

048922 - מעבדה בראייה, מבנה תמונות וראיה ממוחשבת.
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  4       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046326 מבוא לאותות ומערכות ביולוגיים       מקצועות קדם
  048860 עבוד תמונות     או
  236502 פרויקט בבינה מלאכותית     או
 
  046332 מערכות ראיה ושמיעה       מקצועות צמודים
  046345 גרפיקה ממוחשבת      
  236501 מבוא לבינה מלאכותית      


המעבדה מיועדת לסטודנטים המבקשים לבצע פרוייקטים בעלי זיקה למערכת הראייה מבנה תמונות זיהוי צורות ולהבטים שונים של ראייה ממוחשבת. הפרויקטים יבוצעו בהדרכת חבר סגל בכיר ויהוו צעד ראשון לקראת עבודות מגיסטר בתחום.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        פרופ'ח פורת משה פרויקט 10 10

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 16:54:03