מקצוע מידע על מקצוע : תכן מודרני של מערכות בקרה - 048912

048912 - תכן מודרני של מערכות בקרה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קורס זה מסכם את השיטות החדשות לתכנון בקרה למערכות לינאריות. נציג ונבקר את השיטות הבאות:
1. סקירה של תכנון ו- h2 - lqg/ltr lqg lqr.:
2. h וסינתזה h - u עם אילוצים.:
3. l 1 וסינתזה l 1 למערכות עם אי-ודאות.:


נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:52:40