מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים באופטיקה דיפוסיבית בדימות ביו-רפואי - 048907

048907 - נושאים מתקדמים באופטיקה דיפוסיבית בדימות ביו-רפואי
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  044148 גלים ומערכות מפולגות       מקצועות קדם
  114210 אופטיקה     או
  336533 יסודות אופטיקה ופוטוניקה ביו-רפואית     או


יסודות פיסיקליים של התפשטות אור ברקמה וסקירת שיטות עדכניות אשר מאפשרות דימות אופטי בסקלות עומק שונות. הדגש יינתן בעיקר על שיטות דימות טומוגרפיות בסקלות עומק בהן האור דיפוסיבי לחלוטין. יישומים עדכניים בעיקר בתחומי הביולוגיה והרפואה. פיזור אור מחלקיקים קטנים. התקדמות אור ברקמה: מודלים וכלי סימולציה. שיטות בליסטיות לדימות אופטי. שיטות דיפוסיביות לדימות אופטי. שיטות משולבות לדימות אופטי.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט:
1. ידע את העקרונות הפיסיקלים של התפשטות אור ברקמה.
2. יכיר מודלים אנליטיים ונומריים הנפוצים בתחום.
3. ידע לנתח את היתרונות והחסרונות של שיטות דימות שונות ויוכל להסביר את מקור ההבדלים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2007 wiley interscience l.v wang biomedical optics principles and imaging
2001 mathematical methods and green functions springer a. mandelis diffusion wave fields
2012 world scientific publishing company j. r. lorenzo principles of diffuse light propagation: light propagation in tissues with application in bilogy
2015 ieee signal processing magazine p. mohajerani optical and optoacpustic model based tomography theory and current challenges for deep tissue.
2013 applies optics a. rosenthal acoustic inversion in optoacoustic tomography element method calculations

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:59:12