מקצוע מידע על מקצוע : אופטיקה לא לינארית ושימושית - 048905

048905 - אופטיקה לא לינארית ושימושית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044339 פוטוניקה ולייזרים       מקצועות קדם
 
  118117 אופטיקה וחומרים לא-ליניאריים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


קיטוב וסוספטיבליות לא לינאריים (בעיקר תיאור מקרוסקופי) התפשטות גלים ומשוואות הגל הצמודות בתווך לא ליניארי, ערור-הרמוניה שניה וגבוהות יותר באופטיקה. בעית תיאום הפאזה ופתרונות שונים, מיקוד עצמי, האפקטים האקוסטו, מגנטו ואלקטרו אופטיים, פיזורי רמן וברילואן (מאולצים), הגברה ואוסילציה פרמטריים, אי-לינאריות במנחי גל, סיבים אופטיים ולייזרים, מושגים של אופטיקת צימוד המופע ושימושיה בתיקון מעוותי פאזה ובלייזרים.


נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:07:44