מקצוע מידע על מקצוע : אתגרים אלגוריתמים בבלוקציין - 048892 (Current)

048892 - אתגרים אלגוריתמים בבלוקציין
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות קדם
  234218 מבני נתונים 1     או


תכנון וניתוח אלגוריתמים לרשתות בלוקציין. עקרונות רשתות בלוקציין, הוגנות, שבירות וערוצים משניים. נתמקד בכלים מתורת הגרפים כגון: זרימה וניתוב, צביעה, קיבוץ ותכנון טופולוגיות. מבני נתונים ושיטת קידוד. הקורס יועבר במתכונת משולבת של הרצאות וברובו כסמינר. סטודנטים וסטודנטיות יתבקשו להגיש פרויקטון גמר._
עם השלמת הסמינר בהצלחה, לסטודנטים ולסטודנטיות תהיה הכרות עם מגוון בעיות מרכזיות בתחום רשתות הבלוקציין וכן כלים לתכנון אלגוריתמים להתמודדות איתן. הסטודנטים והסטודנטיות יהיו מסוגלים לנתח ולהבין את היתרונות והחסרונות של גישה מסוימת. יחשפו לאבני בנין שיכולות לשמש בעתיד למענה לאתגרים חדשים.


הערות
הקורס יועבר בטאוב 8


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    16:30-18:30 א ד"ר רוטנשטרייך אורי הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2016 princeton narayanan, arvind et al bitcoin and cryptocurrency technologies: a comprehensive introduction
2015 elsevier george varghese network algorithmics: an interdisciplinary approach to designing fast_networked devices

נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 14:29:35