מקצוע מידע על מקצוע : אבטחת מערכות חומרה - מתיאוריה להתנסות - 048891 (Current)

048891 - אבטחת מערכות חומרה - מתיאוריה להתנסות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  044147 מעגלי מיתוג אלקטרוניים       מקצועות קדם
  046267 מבנה מחשבים     או
  104034 מבוא להסתברות ח'     או
 
  049017 נושאים מתקדמים במחשוב 3       מקצועות זהים


בשנים באחרונות , עם חדירת השימוש במחשב לכל תחומי חיינו (גם ללא רצוננו) הופך נושא הבטחת המערכות לנושא חשוב הן מהבחינה המחקרית והן מהבחינה היישומית. הקורס המוצע נועד ללמד ולחקור היבטים שונים של אבטחת מערכות באמצעות חומרה ייחודית החל מהאספקטים התאורטיים שלהם וכלה בהתנסות שיטות הגנה והתקפה שונות. דגש מיוחד יינתן בקורס על שימוש של התקפות מסוג ערוצי צד ועל שילוב של טכניקות הלקוחות מעולם הלמידה העמוקה לצורך הנדסה לאחור. לצורך לימוד הנושא, נשתמש בערכות התנסות ייחודיות אשר יאפשרו לסטודנטים לבחון שיטות התקפה והגנה שונות ומתקדמות באופן מעשי. התנסות ייחודיות אשר יאפשרו לסטודנטים לבחון את שיטות התקפה והגנה שונות ומתקדמות באופן מעשי.מטרת הקורס להסביר את הצדדים התיאורטיים והמעשיים של טכניקות התקפה והגנה מתקדמות. הקורס יעמיק גם באמצעים עדכניים של הגנת מערכות מחשוב באופן שגורמים לא מורשים לא יוכלו, או יקשה מאד עליהם, לשלוף מידע או להשפיע על התנהגות המערכת.

תוצאות למידה
בסיום הקורס יבינו הסטודנטים את הסכנות והאפשרויות לגנבת סודות ממערכות אשר אינן מוגנות היטב, מה הם אמצעו החומרה הקיימים אשר נועדו לעזור במיגון מערכות מחשב, כיצד לנצל אותם באופן המיטבי. הקורס יאפשר לסטודנטים לתרגל באופן מעשי שיטות התקפה מסוג "שימוש בערוצי צד" ולהיחשף לנושאי מחקר עדכניים הנמצאים בחזית המחקר בתחום ובכך לעודד משתלמים לחקור את התחום במסגרת עבודת מגיסטר או דוקטור.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
353 בנ.מאייר 16:30-18:30 א פרופ' מנדלסון אברהם הרצאה 10 10


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
642041013 2009 springer science and business media paar c. peizi j. understanding cryptography: a textbook for student and practitioners
  2014 taylor mukhopadhyay, d, chakraborty rs. hardware security: design, threats and safeguards
  2019 safeguards. crc pres s. bhunia, m. tehranipoor hardware security: a hands-on learning approach.

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:20:15