מקצוע מידע על מקצוע : סמינר במערכות מחשב - 048886

048886 - סמינר במערכות מחשב
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  046267 מבנה מחשבים       מקצועות קדם
  234267 מבנה מחשבים     או
 
  049018 נושאים מתקדמים בתכנון מחשבים 3       מקצועות צמודים


הקורס יסקור מאמרים נבחרים בתחום הנדסת מערכות מחשב, הן כאלה מחזית המחקר והן כאלה הנחשבים קלאסיים. דגש יושם על התייחסות למחשב כמערכת הכוללת רכיבי חומרה ותוכנה רבים ועל יחסי הגומלין ביניהם. ייקראו, ינתחו ויציגו מאמרים מהכנסים המובילים בתחום כגון sosp,osdi,pldi,pact,hpca micro,isca

תוצאות למידה
עם השלמת הקורס בהצלחה:
1. הסטודנט יחשף למאמרים בחזית המחקר בתחום.
2. הסטודנט יתנסה מלמידת מאמר מחקרי לעומק והצגתו בפני קהל.
3. הסטודנט יתנסה בקריאה ביקורתית של מאמרים.


נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:48:32