מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים - 048885

048885 - נושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

קורס הדן בנושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים סמסטר א' תשע"ח: ארכיטקטורות חומרה ותכנה בעידן ללא cmos scaling. סמסטר א' תש"ף: מושג הזמן ושימושיו ברשתות מחשבים ובמערכות מבוזרות. סמסטר ב' תש"ף: אמינות של תוכנה המבוססת על למידה עמוקה.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:18:02