מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בארכיטקטורות לחישוב מקבילי - 048884

048884 - סמינר בארכיטקטורות לחישוב מקבילי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2 4       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  048874 ארכיטקטורות מחשבים מקביליים       מקצועות קדם


סקירה ביקורתית והשוואתית של פרסומים עדכניים בתחום של ארכיטקטורות לחישוב מקבילי. התמקדות במעבדים מרובי-ליבות על שבב. במסגרת הסמינר יכין כל משתתף שתי הרצאות סמינריוניות של סקירת מאמרים וביקורת עליהם.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לחפש ולמצוא מאמרים רלבנטיים מהספרות השוטפת.
2. לסקור מאמרים באופן ביקורת והשוואתי.
3. לגבש דעה לגבי חדשנות במאמר, שאלות המחקר, שיטות המחקר והתאמתן לשאלות המחקר, דרך הצגת המחקר במאמר, שימוש נכון בגרפים ושרטוטים, בהירות ההצגה, השוואה לעבודות קודמות, וחוסרים במאמר.


נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 17:33:22