מקצוע מידע על מקצוע : מעבדה לתכנה וחומרה - 048877

048877 - מעבדה לתכנה וחומרה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    4     שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046267 מבנה מחשבים       מקצועות קדם
  234218 מבני נתונים 1     או


המעבדה מיועדת לסטודנטים המבקשים לבצע פרוייקטים בתחום של מחשבים לאחר לימוד מקצועות הקדם ומקצועות אחרים (בלימודי הסמכה/מוסמכים) אשר יקבעו על פי הנושאים שיוצעו. הפרוייקטים יהיו הן בתחום של מערכות חמרה ( hardware ) ו/או מערכות תכנה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        פרופ' דרקסלר כהן דנה מעבדה 10 10

נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 16:41:36