מקצוע מידע על מקצוע : נושאים ברשתות תקשורת בין מחשבים 3 - 048876

048876 - נושאים ברשתות תקשורת בין מחשבים 3
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

קורס מתקדם בו יידונו נושאי מחקר שוטפים בנושאי תקשורת בין מחשבים. הקורס ישמש גם כבסיס למשתלמים המעונינים לבצע עבודת מגיסטר או דוקטור. סמסטר א' תשע"ט: ספירה הסתברותית ברשתות. סמסטר א' תש"ף: ספירה הסתברותית ברשתות.


נערך בתאריך 11/08/2020 בשעה 17:23:19