מקצוע מידע על מקצוע : ארכיטקטורות מחשבים מקביליים - 048874

048874 - ארכיטקטורות מחשבים מקביליים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046209 מבנה מערכות הפעלה       מקצועות קדם
  046266 שיטות הידור (קומפילציה)     או
  234247 אלגוריתמים 1     או
  046267 מבנה מחשבים     או


מערכות מחשבים מקבילים ומרובי מעבדים, רשתות קישור במחשבים, אלגוריתמים מקבילים, חקר ביצועים של מערכות - אנליזה וסימולציה, רשתות תורים. שפות למחשבים מקביליים. מצוי מקביליות מתכניות סדרתיות.


נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:32:05