מקצוע מידע על מקצוע : ראיה ממוחשבת - 048873

048873 - ראיה ממוחשבת
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046200 עבוד ונתוח תמונות       מקצועות קדם
  046332 מערכות ראיה ושמיעה     או
 
  236873 ראיה ממוחשבת       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  098215 שימושים תעשייתיים של ראיה ממוחשבת      


הקורס ידון בנושאים הבאים: א. תאור יחסים בין אזורים ומבנה סימבולי של תמונה. ב. חלוקת התמונה בשיטות המבוססות על מציאת שפות וגידול אזורים. ג. תאור שפות ואזורים. ד. חישוב מאפייניo של אזורים: מאפיינים גאומטריים, מאפייני בהירות, מאפייני מרקם. ה. סיווג והכרת צורות. ו. מיצוי מידע תלת-מימדי מתמונות ע"י שמוש בשקולים גיאומטריים פוטומטריים ואחרים.


נערך בתאריך 03/10/2022 בשעה 18:23:24