מקצוע מידע על מקצוע : פיתוח נושאים בהנדסת חשמל 2 - 048871

048871 - פיתוח נושאים בהנדסת חשמל 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    2 1   שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

"פיתוח נושאים בהנדסת חשמל" 2,1. במסגרת המקצוע יפותחו נושאים מתקדמים בכל אחד מהשטחים המתפתחים והחדשניים של הפקולטה בהנחיתו האישית של חבר סגל.סטודנט במסלול מחקרי יוכל ללמוד את הקורס לכל היותר פעם אחת. סטודנט במסלול ללא תזה יוכל לקחת את הקורס יותר פעם אחת ובלבד שיהיה מדובר בחברי סגל שונים.


נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 14:04:09