מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים באלקטרו-אופטיקה 2 - 048867

048867 - נושאים נבחרים באלקטרו-אופטיקה 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  049012 רכיבים אופטואלקטרונים אורגנים       מקצועות זהים


קורס מתקדם באלקטרואופטיקה העוסק בנושאי מחקר מתחום מחקרו של המרצה.


נערך בתאריך 06/10/2022 בשעה 13:39:57