מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בעבוד אותות 2 - 048865

048865 - נושאים מתקדמים בעבוד אותות 2
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  049015 עיבוד אותות וידאו       מקצועות זהים


קורס מתקדם בתחום עיבוד אותות העוסק בנושאי מחקר מתחום עיסוקו של המרצה. סמסטר ב' תשע"ט: רשתות, גרפים ועיבוד אותות.
סמסטר ב' תש"ף: רשתות, גרפים ועיבוד אותות.__
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:02:33